Saarbrücken’de Türkçe psikoterapi ve Çift Terapi

Saarland eyaleti Saarbrücken merkezinde anadilinizde psikoterapi uygulanır.

 

Korku beyinde başlar. Cesaret‘ de

Bilimsel olarak psikoterapi öğretilebilir tekniklerle planlı ve kontrollü bir tedavi süreci olarak tanımlayabiliriz.

Psikoterapi bir eğitim seansı, nasihat veya öğüt değildir. Bir diyalog.

Doğal gelişme ve değişme süreçlerinizin önünde duran engelleri ve şablonları dikkate almanıza yardımcı olur. Zaten sahip olduğunuz ve var olan, ama belki de fark edemediğiniz veya kullanmasını beceremediğiniz içsel potansiyellerinizi nihayetinde kullanabilmenizi sağlar.

 

Anadilinizde Psikoterapi ve Çift terapi

Duygu, düşünce ve davranışlarınızda dügümlenmiş iç çatışmalarınızı çözümleyerek
yaşantınızda büyük değişmelere yardımcı ve etkili olabilir.

 

  • Psikolojik terapi
  • Bireysel
  • Bilişsel
  • Konuşma merkezli
  • Davranışsal
  • Sistemik

Orta ve şiddetli depresyon, manik-depresif hastalıklar, psikoz, şizofreni, kendine zarar verme davranışı gibi ciddi ruhsal bozukluklar, tartışmasız doktor uzmanların sorumluluğundadır ve benim muayenehanemde tedavi edilmez.