Türkçe psikoterapi ve Çift Terapi

Saarland eyaleti Saarbrücken merkezinde anadilinizde psikoterapi uygulanır.

Bilimsel olarak psikoterapi öğretilebilir tekniklerle planlı ve kontrollü bir tedavi süreci olarak tanımlayabiliriz.

Psikoterapi bir eğitim seansı, nasihat veya öğüt değildir. Bir diyalog.

Doğal gelişme ve değişme süreçlerinizin önünde duran engelleri ve şablonları dikkate almanıza yardımcı olur. Zaten sahip olduğunuz ve var olan, ama belki de fark edemediğiniz veya kullanmasını beceremediğiniz içsel potansiyellerinizi nihayetinde kullanabilmenizi sağlar.

 

Korku beyinde başlar. Cesaret’ de

Psikoterapi duygu düşünce ve davranışlarınızda dügümlenmiş iç çatışmalarınızı çözümleyerek yaşantınızda büyük değişmelere yardımcı ve etkili olabilir

Psikoterapi duygu düşünce ve davranışlarınızda dügümlenmiş iç çatışmalarınızı çözümleyerek
yaşantınızda büyük değişmelere yardımcı ve etkili olabilir.

 

  • Psikolojik terapi
  • Bireysel
  • Bilişsel
  • Konuşma merkezli
  • Davranışsal
  • Sistemik

“Ya en yoksul dilencinin, en pervasız suçlunun
kendi içinde olduğunu keşfedersen,
kendi iyiliğinin sadakasına muhtaç olduğunu anlarsan,
sevmen gereken düşmanın kendin olduğunu görürsen?
ya o zaman?“
(Carl Gustav Jung)