Doğal Tıp & Tamamlayıcı Tıp

Fitoterapi

Herbalizm, medikal herbalizm, bitki tedavisi veya fitoterapi diye adlanan botanik tıpta, şifalı otlar, çiçek, kök, yaprak  gibi tıbbi bitki droglarının doğrudan veya bitki kısımlarından hazırlanmış ilaçlar kullanılır.

Unutmayalım: Tıbbi bitkilerle tedavi, dünya çapında binlerce yıldır uygulanır.

Eskiden bütün ilaçlar bitkilerden yapılırdı. Bitki tedavisini ciddiye almamak mümkün olamaz.

 

Akupunktur

vücudumuzun derisi içerisinde yerleşmiş elektrik potansiyelleri yüksek biyolojik aktif noktaları kullanarak refleks oluşturup bölgesel, segmenter ve santral etkili uyarı yapılmasıdır.

Kulak akupunktur

Kulak akupunkturunda kulakta bulunan noktalar ya ağrı kesici ya da sedasyon (sakinleştirici) şekil ile etki edilebilir.

Muayenehanem de Alman Hekim Jan Seeber tarafından geliştirilmiş “Balancierte Ohrakupunktur nach Seeber®” metodu uygulanır.

Homeopati (Homöopathie)

kelimesi yunancadan gelir (yunanca: homoios = benzer, pathos = rahatsızlık) yani benzer rahatsızlık demektir.

Bu tıp branşı yaklaşık 200 sene önce Alman doktor, kimyager ve çevirmen Dr. Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843) tarafından tanımlanmış ve kendisinin yazdığı Organon isimli eserinde kitaplaşarak tüm dünyaya yayılmıştır.

İçimizde bulunan hayat enerjisi vücudun her tarafında akım halinde ve vücudun, aklın ve canlının görevlerini normal şekilde sürdürmesi ve sağlıklı kalmasını sağlayan dinamik bir enerji gücüdür (Dynamis).

Bu enerjinin normal bir biçimde görev yapması kişinin sağlıklı halde kalmasını sağlar. Ama enerjinin normal akışı bozulduğunda bireyin sağlıklı halini sürdürmesini zorlaşır ve hastalığa yakalanma kolaylaşır.

Hastalık yoktur; hasta vardır felsefesi homeopatinin temel taşlarından biridir. Bu yüzden hastalığın değil, hastanın tedavisi öngörülür.

Homeopati, hastalık sırasında hayat enerjisi akış kalıbı değişerek dışa vuran belirti şeklinde kendini gösterdiği kabul eder. Yani hastalıkların belirtileri insanın içindeki uyuşmazlığın bir dışavurumu.

Zihinsel şikayetler vücuttaki hastalığın gelişiminden ayrılmaz aksine ciddiye alınır ve ayrıntılarıyla incelenir. Homeopat hastanın bu bütünde ruhsal ve zihinsel durumunu tasvir edişi homeopatik hastalık tanısının önemli bir bölümüdür.

Simila Similbus curentur = “Benzeri benzer ile tedavi” homeopatinin temel yasasıdır. Buna göre, herhangi bir madde sağlıklı bir kişide hastalık belirtileri oluşmasına yol açıyorsa, aynı hastalık belirtilerini gösteren bir hasta o maddeyle tedavi edilir.

Örneğin kahve kalp çarpıntısı ve uykusuzluğa sebep olurken, kalp çarpıntısı ve uykusuzluğa sebep olan hastalık kahvenin yüksek sıvılaştırılmış formu ile tedavi edilebilinir. Aynı şekilde soğan doğrarken kişinin gözleri yaşarır ve burnu akar, temiz hava ye soğuk su arzulanır. Bu rahatsızlık belirtileri gösteren bir hasta belirli sıvılandırma tekniği ile hazırlanmış soğantentürü ile tedavi edilir.

Ancak ilaç seçimi burada verdiğim örnekler kadar basit değildir. Homeopatik analiz ve ilaç bilimi çok önemli. Hastalığın ve tüm semptomlarının tam gözlemlenmesi, özenle değerlendirilmesi (repertorisieren) gerekir. Her madde kendine has karektere sahiptir. Hastanın hastalık belirtilerine bakılır ve verilebilinecek maddenin karekteristik özellikleriyle kıyaslanarak en ‘benzeyen’ seçilir.

Sadece hastalık septomlarına benzeyeni bulmak yetmez, aynı zamanda hastaya uygun olabilen inceltmeyide (seyreltme, sulandırma, kuvvetlendirme) önemli.

Kullanılan yaklaşık 3000 çeşit homeopatik ilaçların ana maddeleri (Ana tentür, temel madde) bitkisel (örneğin Arnika), metal (örneğin Platin), mineral (örneğin calcium phosphoricum) yada hayvansal (örneğin apis) kaynaklı olabilir. Homeopatik maddelerin hazırlanmasında seyreltme metodu uygulanır. Seyreltmelerde onluk (desimal) ve yüzlük (sentizemal) seyreltme diye bilinen sistemler kullanılır. Her seyreltme ile maddenin molekül sayısı azalırken, şiddetli çalkalama ile her molekülün enerjisi artar.

Homeopati hem akut hem kronik hastalıklarda uygulanabilir ama asıl gücü kronik rahatsızlıklarda ortaya çıkar. Uzun yıllardır geçmeyen ağrılar, tekrarlayan sistem rahatsızlıkları, psikolojik bozukluklar için Homeopati bir şans olablilir.

Terapinin başlangıcından itibaren belli düzelme ve güç artışları gözlemlenir. Tedaviye başvurma nedeni olan rahatsızlığın dışında oluşmuş başka rahatsızlıklar da homeopati ile iyileşmesi mümkün olabiliyor.